عباسنامه!

من عباس قاسمی هستم و هر ماه یکبار قراره برای شما نامه بنویسم. از اتفاقاتی که برام افتاده، تجربه هام، روزمرگی، اتفاقات غیر کاری ولی کاربردی و…

خوشحال میشم اگه دوست داشتی به جمع دوستان من اضافه بشی :))