سبک زندگی

  • روند ثبت روزمرگی های عباس قاسمی

    سلام من عباس قاسمی هستم. چند وقتی هست شروع کردم به ثبت کردن روزمرگی های خودم. اولین روزمرگی های خودم رو از ویدیو و کانال یوتیوب ام شروع کردم. اولین ویدیو رو در حالی ضبط کردم که تا جای ممکن…

  • تغییر سبک زندگی من

    من چند تا تصمیم کوچیک توی زندگیم گرفتم. این تصمیم های کوچک باعث شد توی یه سری زمینه ها رشد داشته باشم. یا حداقل حس بهتری داشته باشم. میخوام امروز دو تا از اون تصمیم ها رو با شما به…